Sint Bernard

Pinschers en Schnauzers, Molossers en Zwitserse Sennenhonden

Sint Bernard

Grootte
Reu: 70-90 cm.
Teef: 65-80 cm.

Historie en gebruiksdoel
De Sint Bernard heeft zijn naam te danken aan het gelijknamige klooster, gelegen in de Alpen. Het klooster werd gesticht door Bernard de Menton, die met het klooster een toevluchtsoord wilde bieden voor gestrande reizigers. In eerste instantie werd de hond gehouden voor de bewaking, maar al snel kwam men erachter dat de Sint Bernard een merkwaardige kwaliteit bezat. De hond kon namelijk moeiteloos de weg terugvinden in de dichtgepakte sneeuw. Door de jaren heeft de (kortharige) Sint Bernard dan ook vele mensenlevens gered.

Socialisatie en opvoeding
Ondanks zijn ogenschijnlijk ‘mensvriendelijke’ karakter, zal deze mensenredder goed gesocialiseerd moeten worden. Een niet of slecht gesocialiseerde Sint Bernard kan uiterst onvoorspelbaar gedrag vertonen met alle gevolgen van dien. Zorg er daarom voor dat de hond zich in uiteenlopende situaties veilig voelt. Positieve interactie met zijn omgeving draagt hieraan bij.

Ondanks dat de Sint Bernard soms als een ‘lobbes’ wordt neergezet (bijv. film Beethoven), is de gemiddelde Sint Bernard een, zowel fysiek als mentaal, sterke hond. Enige dominantie en dwingelandij is hem niet vreemd. Voed deze hond daarom eerlijk, rechtlijnig, consequent en op een positieve manier op. Train regelmatig maar niet te lang per trainingssessie. De meeste Sint Bernardpups zijn dol op het spelen van spelletjes en het bij elkaar verdienen van brokjes. Maak dus van deze werklust gebruik en wissel training af met spel en beloning.

Verzorging en gezondheid
Zowel de langharige- als de kortharige Sint Bernard dienen regelmatig geborsteld te worden, vooral tijdens de verharingsperiode. Bovendien moet u erop letten dat de gehoorgangen vrij zijn van overtollig vuil.

De meest voorkomende gezondheidsproblemen bij de Sint Bernard zijn: Heupdysplasie, erfelijke oogafwijkingen, hartafwijkingen en net als bij veel andere (grote) honden is er sprake van een vergrote kans op het verkrijgen van een maagdraaiing.

Sint Bernard is geschikt voor

De Sint Bernard gaat graag mee wandelen. Echte sporten zijn aan deze hond niet besteed.

Let op: koop geen Sint Bernardpup van ouderdieren die angstig en/of onzeker gedrag vertonen. Dit gedrag is erfelijk en de kans is groot dat de pups van deze hond eveneens angstig en/of onzeker gedrag vertonen.

 

s ©Copyright 2020